Online porovnanie poistenia

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Poistenie batožiny

Poistená batožinaVycestovanie do zahraničia už nie je takým problémom, ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Otvorili sa nám hranice a aj obzory a väčšina slovenských rodín si už v lete užíva zaslúženú letnú dovolenku pri mori. Taktiež mnohí mladí ľudia objavili čaro lacného cestovania, a keď objavia lacné letenky, neváhajú a vycestujú za niekoľkodňovým dobrodružstvom. Zarážajúce však je, že ešte stále množstvo ľudí podceňuje uzatvorenie cestovného poistenia s poistením batožiny. Vyplýva to z viacerých prieskumov, ktoré si dali poisťovne a banky vyhotoviť. Je teda cestovné poistenie dôležité alebo chcú na nás poisťovne iba zarobiť? To si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Naozaj sa oplatí cestovné poistenie?

Skúsení cestovatelia by vám určite odpovedali ÁNO. Dôležité je ale vybrať si to správne poistenie, aby ste zbytočne neplatili za niečo, čo nepotrebujete. Veľkou pomôckou vám môže byť uzavretie cestovného poistenia online. Na internete si rýchlo a jednoducho vyskladáte presne také poistenie, aké naozaj využijete. Poisťovne poskytujú zväčša nejaké fixné balíky, v rámci ktorých môžete uzatvoriť ešte ďalšie pripoistenia. V každom prípade by ste mali uvažovať aspoň nad základným balíkom. Ten by mal kryť veci ako poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny a vecí osobnej potreby, poistenie zodpovednosti za škodu či poistenie právnej ochrany. Niektorí poskytovatelia však tieto služby majú v ponuke len ako doplnkové pripoistenie. Preto je naozaj dobré si podrobne dopredu preštudovať, čo všetko vám poisťovňa ponúkne a aj to, s akým finančným krytím.

Poistenie batožiny vás ochráni pred krádežou, ale aj poškodením

My vám v každom prípade odporúčame, aby súčasťou vášho cestovného poistenia bolo aj poistenie batožiny a vecí osobnej potreby. Batožina, a to rôzneho obsahu, je vždy súčasťou vašej dovolenky a jej strata či poškodenie by vás určite veľmi mrzelo.

Kufor s dáždnikomV dnešnej dobe si každý z nás berie na dovolenku mobil, tablet či notebook, fotoaparát je tiež bežnou súčasťou batožiny. Všetky tieto veci sú ale pomerne drahé a ešte k tomu by nás určite mrzela aj strata údajov, ktoré v nich máme. Ich poistenie by malo byť teda samozrejmosťou. Taktiež sa vám vyplatí aj poistenie športovej výbavy, ak si ju beriete na dovolenku. Pri uzatváraní poistenie sa dopredu informujte, či aj tieto spomínané predmety sú súčasťou poistenia batožiny. Niektoré poisťovne totiž na všetky cennejšie veci, ako sú šperky, elektronika, optické prístroje či športové náradie, vyžadujú osobitné pripoistenie. Poistiť sa dá batožina ako celok, ale aj konkrétna vec. Dôležité je si aj zistiť, v akej výške sa pohybuje poistné krytie. Drahé veci, ktoré prekračujú výšku krytia vám poisťovňa odmietne uznať a pri možnej škodovej udalosti sa nedočkáte uznania poistného plnenia.

Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby vás chráni pred krádežou či jej poškodením a to vo viacerých prípadoch. Poisťovňa vám preplatí náklady na batožinu, ak vám ju ukradli, poškodili alebo zničili z ubytovacieho zariadenia, pokiaľ toto bolo dostatočne zabezpečené voči krádeži. Ak vám veci zmizli zo stanu alebo prívesu, poistné krytie sa na to nevzťahuje, a to aj v prípade ich preukázateľného uzamknutia. Druhým prípadom je, ak cestujete na dovolenku autom a veci vám ukradnú z odstaveného auta, alebo sa zničia dôsledkom nehody či nejakej živelnej pohromy. V prípade krádeže platí, že veci musia byť v aute dostatočne zabezpečené, inak vám poisťovňa škodu nepreplatí. Častým dôvodom na vyplatenie poistného je omeškanie či poškodenie batožiny spôsobené dopravnou spoločnosťou. Poisťovňa prepláca aj náhradu nákladov, ktoré vám z tohto omeškania vyplynuli, teda nákup nevyhnutných vecí. Niektorí poskytovatelia preplácajú aj náklady vzniknuté so zaobstaraním nových dokladov.

Ako postupovať pri uplatňovaní nároku z poistenia batožiny

Ak vám počas dovolenky bola odcudzená, poškodená alebo zničená batožina, je potrebné, aby ste dodržali určitý postup voči poisťovni, z dôvodu čo najrýchlejšieho a bezproblémového vybavenia vašej žiadosti.

Pri poškodení alebo strate batožiny počas prepravy na dovolenku je nevyhnutné, aby vám prepravná spoločnosť, resp. jej zástupca vystavil potvrdenie o vzniknutej škodovej udalosti. V prípade ak cestujete letecky a vašu batožinu nemáte bezprostredne pod kontrolou, ako by to boli pri ceste autom, resp. autobusom, tak je potrebné doložiť aj ďalšie dokumenty. Samozrejme letenku, lístok s označeným batožiny a pokiaľ od straty batožiny ubehlo už 30 dní, tak aj potvrdenie od leteckého prepravcu o bezvýslednom pátraní po batožine. Ak sa batožina po určitom čase našla, ale vám medzitým vznikli dodatočné náklady s nákupom nevyhnutných vecí, musíte poisťovni predložiť aj originály dokladov o kúpe tovaru.

Ak sa vám batožina poškodí alebo bude odcudzená až pri pobyte v hoteli, tak vám prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia vystaví potvrdenie o vzniknutej udalosti a následne by mal kontaktovať políciu. Pri poškodení batožiny je dôležité podrobne fotograficky zdokumentovať celkový rozsah škody. Môže nastať situácia, že batožinu nie je možné dostať do pôvodného stavu, resp. jej oprava by bola finančne nevýhodná, vtedy je predkladá aj cenový návrh opravy. Samozrejme je následne potrebné kontaktovať aj poisťovňu, niektoré z nich umožňujú nahlásiť poistnú udalosť aj online.

Bežiaci pás s kuframiKrádež batožiny si vyžaduje okamžité kontaktovanie polície a nahlásenie vzniknutej situácie. Pri spisovaní odcudzených vecí je potrebné začať s tými najhodnotnejšími, aby sa dala čo najpodrobnejšie vyčísliť škoda. Písomné potvrdenie od polície sa spolu s ďalšími dokumentmi predkladá poškodený na pobočke poisťovne.

Všetky detaily a zoznam potrebných potvrdení by ste mali mať uvedené v zmluvných podmienkach vášho cestovného poistenia. Samozrejme je veľmi pravdepodobné, že dovolenku nebudete tráviť listovaním podmienok poisťovne a preto v prípade otázok je najvýhodnejšie kontaktovať asistenčnú službu poisťovne a opísať problém, ktorý vznikol.

Zhrnutie toho najdôležitejšieho na záver:

  • cestovné poistenie je dôležité pri cestách do zahraničia, uzatvoriť ho môžete aj online
  • preverte si, aké typy pripoistenia a výšku poistného plnenia obsahuje uzatvorené cestovné poistenie
  • pri poškodení, strate alebo ukradnutí batožiny kontaktuje prepravcu, resp. políciu a žiadajte potvrdenie poistnej udalosti, následne nahláste vzniknutú situáciu poisťovni, kde predložíte potrebné dokumenty