Online porovnanie poistenia

CESTOVNÉ POISTENIE

Cestovné poistenie online

Cestovné poistenie online slúži na porovnanie všetkých poistných produktov v každej poisťovni jediným formulárom. Týmto výpočtom môžete nájsť najlacnejšie poistenie s bezkonkurenčnými možnosťami. Výhodou je individuálne prispôsobenie ponuky, kde si môžete zvoliť potrebné parametre ako dĺžku trvania zmluvy alebo rôzne pripoistenie. Takto získate komplexné cestovné poistenie. Celý proces prebieha cez internet, takže nemusíte nikam chodiť. Na výber je krátkodobé, ale aj celoročné cestovné poistenie.

Poistenie do zahraničia a na dovolenku

Cestovný kufor s nálepkamiChystáte sa do zahraničia, či už pracovne alebo na dovolenku? V tom prípade je veľmi výhodné uzatvoriť cestovné poistenie. Práve v zahraničí ste vystavený rôznym rizikám, ktorých následky môžu byť finančne nákladné. Napríklad liečebné náklady pri chorobe alebo zranení nad rámec poistného krytia verejného zdravotného poistenia. Pomôže ale aj pri strate batožiny alebo si môžete vybrať špeciálne poistenie na hory. Práve cestovné poistenie Vám dodá pocit istoty počas Vašej dovolenky, a to nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Preplatí Vám všetky náklady spojené s poistnou udalosťou.

Máte možnosť zvoliť si také pripoistenia, ktoré najlepšie vyhovujú charakteru Vašej cesty. Samozrejmosťou je možnosť poistiť viacero osôb naraz, cez jedinú zmluvu. Ušetríte tým nie len čas, ale aj peniaze.

Porovnanie ceny a najlacnejšie cestovné poistenie

Cestovné poistenie online na monitoreAk ste sa rozhodli pre uzatvorenie tohto finančného produktu, tak potom by ste mali zvážiť správny výber konkrétnej poisťovne a ponúkanej služby. Rozdiely v cenách sú veľakrát priepastné a to aj pri porovnateľnom poistnom krytí. Práve preto poskytujeme možnosť cestovného poistenia online. Práve tu máte možnosť spraviť jednoznačné porovnanie všetkých dostupných produktov. Získate tak najlacnejšie, ale zároveň najlepšie cestovné poistenie, ktoré plne pokryje všetky nároky

Na cenu vplýva viacero faktorov, okrem iného:

 • dĺžka pobytu
 • počet osôb
 • miesto pobytu
 • typ pobytu
 • vek
 • výber pripoistení
 • rizikovosť športových aktivít

Nestačí mi európsky preukaz zdravotného poistenia od svojej zdravotnej poisťovne?

Zdravotný preukazUrčite sa oplatí mať tento preukaz, ktorý získate od svojej zdravotnej poisťovne, so sebou pri cestách do krajín EU, Švajčiarska, Lichtenštajnska, Nórska a Islandu. Pokryje Vám zdravotnú starostlivosť v štátnych zdravotníckych zariadeniach v týchto krajinách.

Problémom je však to, že v mnohých z týchto krajín sú veľmi bežné súkromné nemocnice a zdravotnícke zariadenia. V takomto prípade Vám európsky preukaz zdravotného poistenia nepomôže. V takomto prípade vhod cestovné poistenie, ktoré preplatí aj návštevu súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Existujú aj ďalšie dôvody, pre ktoré je užitočná kombinácia s komerčným cestovným poistením. Poskytuje totiž pomoc aj nad rámec verejného poistenia a preplatí Vám náklady ako:

 • repatriácia (prevoz do vlasti pri chorobe, zranení)
 • prevoz telesných pozostatkov pri úmrtí
 • pokrytie spoluúčasti pri liečbe v štátnych zariadeniach

Ideálnou voľbou je teda kombinácia európskeho preukazu zdravotného poistenia a komerčného poistenia.

Jednotlivé zložky a poistné krytie pri komerčnom poistení

Pri komerčnom cestovnom poistení môžeme rozdeliť poistenie na 2 základné zložky:

 • preplatenie liečebných nákladov v zahraničí
 • dodatočné pripoistenia

Preplatenie liečebných nákladov funguje vo svojej podstate rovnako, ako to funguje pri verejnom zdravotnom poistení. Je súčasťou každého cestovného poistenia. Preplatí Vám teda nie len nevyhnutné ošetrenie, ale aj hospitalizáciu, cenu liekov alebo aj prevoz do nemocnice. A to pri úraze alebo chorobe. V cene sú taktiež vždy zahrnuté asistenčné služby, vrámci ktorých máte k dispozícií odborné poradenstvo, prípadne aj tlmočníka. Práve týmto spôsobom sa môžete v prípade poistnej udalosti poradiť ohľadom nejasností v prípade poistného krytia alebo iných otázok.

Výšku poistného krytia sa dozviete pri samotnom porovnaní produktov cez online výpočet. Najčastejšie sa stretnete s poistným krytím buď vo výške 100 000 €, ktoré stačí do väčšiny krajín, alebo s neobmedzeným poistným krytím – to odporúčame do krajín, kde je predpoklad drahej zdravotnej starostlivosti, napríklad USA.

Pripoistenie

Letenka a pasDôležitou časťou sú však dodatočné pripoistenia, čím sa ochránite pred ďalšími možnými rizikami. Medzi najbežnejšie pripoistenia patrí:

 • poistenie športovej činnosti (podľa typu – rekreačné, zimné, rizikové/extrémne)
 • úrazové poistenie
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
 • poistenie záchranných akcií horskej služby
 • poistenie právnej ochrany v zahraničí
 • poistenie technickej pomoci v zahraničí
 • poistenie chronických ochorení
 • poistenie storna zájazdu, ubytovania, letenky

Práve správny výber vhodných pripoistení Vás dokáže ochrániť pred širokým spektrom rizík, ktoré hrozia či už na dovolenke alebo pracovnej ceste v zahraničí alebo aj na lyžovačke. Práve cez internet si môžete vrámci porovnania vybrať potrebné pripoistenia.

Aký je rozdiel medzi úrazovým pripoistením a preplatením liečebných nákladov?

Úrazové pripoistenie neprepláca samotnú liečbu. Funguje skôr ako istý spôsob „odškodnenia“ alebo bolestné, ktoré dostanete v prípade úrazu. Či už ide o úraz s trvalými následkami alebo nie. K vyplateniu dochádza aj v prípade smrti, pričom peniaze sú vyplatené pozostalým. Je však veľmi dôležité si prejsť jednotlivé podmienky Vašej poistnej zmluvy, keďže dané pripoistenie sa nemusí aplikovať napríklad pri adrenalínových športoch a podobne.

Aký je rozdiel medzi krátkodobým a celoročným cestovným poistením?

KalendárKrátkodobé cestovné poistenie je vhodnou voľbou pri jednej súvislej a jednorázovej ceste do zahraničia, pričom jej dĺžka je časovo obmedzená. Táto doba závisí od konkrétneho poistného produktu, avšak najčastejšie je maximálna doba na úrovni 30-90 dní.

Celoročné cestovné poistenie je vhodnou voľbou v prípade, že Vaša doba pobytu v zahraničí presiahne hore spomenutú dobu, alebo aj v prípade, že plánujete viacero jednotlivých ciest do zahraničia.

Komplexné cestovné poistenie

Pri výbere je teda nutné hľadieť nie len na najlacnejšiu ponuku, ale zohľadniť viacero faktorov. Veľmi dôležitý je výber pripoistení, poistného krytia a samotného typu podľa charakteru Vašich potrieb. Iba takto môžete získať komplexné cestovné poistenie, ktoré Vás ochráni pri širokom spektre možných poistných udalostí. Naše online porovnanie Vám tento celý proces výrazne uľahčí, keďže sa dostanete k ponuke každej poisťovne cez jediný formulár.

Aktuálne články ohľadom cestovného poistenia