Online porovnanie poistenia

POROVNAŤ PZP ONLINE

Povinné zmluvné poistenie

Najlacnejšie online PZP ceny cez výpočet a porovnanie PZP kalkulačkou

PZP - povinné zmluvné poisteniePZP je skratka pre povinné zmluvné poistenie, prípadne označované aj ako zákonná poistka alebo zákonné poistenie, pričom je nutnosťou pre všetky automobily. Vyplýva to zo zákona o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001. Poistenie slúži na pokrytie škody spôsobenej tretím osobám (na zdraví, finančné škody alebo majetková škoda). Zákonné poistenie pomôže aj pri iných typoch škodových udalostí, napríklad preplatenie nákladov na ošetrenie alebo bolestné. Skúste naše porovnanie PZP kalkulačkou, zadajte údaje o aute alebo inom motorovom vozidle a zistite najlacnejšie PZP. Stačí EČV vozidla a okamžite porovnajte ceny PZP online.

Najlacnejšie PZP

Preč sú časy, keď existovala len jediná poisťovňa, v súčasnosti si môžete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v jednej z mnohých poisťovní. Zo zákona o tomto poistení vyplývajú náležitosti, ktoré musí spĺňať každé PZP bez ohľadu na cenu. Preto sa najčastejšie ľudia rozhodujú pre poistenie práve podľa ceny. Zákonné poistenie môžete uzatvoriť v jednej z týchto poisťovní:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
AXA pojišťovna, a.s.
ČSOB poisťovňa, a.s.
Generali Poisťovňa, a. s.
Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
Groupama poisťovňa, a.s.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Onlia, značka Union poisťovne, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Poistenie PZP online

Najlacnejšie povinné zmluvné poistenie prináša PZP kalkulačka, ktorá zistí cenu poistenia v každej poisťovni. Finermat ponúka všetky typy poistenia. Zároveň prináša novinky a užitočné informácie z oblasti poistenia.

Povinné zmluvné poistenie – takto ho uzatvoríte

Zaplatiť poistné za online povinné zmluvné poistenie môžete v rôznych intervaloch. Práve to si môžete zvoliť pri vytváraní objednávky. Či už ročne, polročne alebo štvrťročne. Ak zaplatíte prvé poistné na účet poisťovne, tak v tom momente sa považuje zmluva za platnú. Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pri zaplatení poistného online spôsobom. Preto ako poistník by ste nemali odkladať platbu poistného.

Výpočet PZP

KalkulačkaKaždá poisťovňa si stanovuje ceny na základe vlastných parametrov a ukazovateľov. Pri výpočte PZP kalkulačkou teda môže hrať úlohu napríklad počet kw alebo samotný objem valcov motora. Dôležité môže byť aj samotné bydlisko alebo iné údaje poistníka. Napríklad jeho rok narodenia. Samotný výpočet však ovplyvňuje aj to, či ste držiteľom preukazu ZŤP, aký dlhý máte bezškodový priebeh alebo aj to, či ste klientom danej poisťovne. Práve pre túto komplexnosť je pre PZP porovnanie vhodná online kalkulačka, ktorá dokáže vypočítať ceny v každej poisťovni naraz.

Prečo uzatvoriť poistenie cez internet

Zákonná poistka uzatvorená cez internet je vhodná pre rôzne typy vozidiel, či už ide o online poistenie auta, nákladné auto, prívesný vozík, vozidlo s EČV typu C, autobus alebo aj motocykel. Medzi jednotlivé výhody patrí:

 • takto uzatvorené poistenie auta si vyžaduje minimum námahy,
 • PZP kalkulačka nájde najlacnejšie PZP poistenie online vďaka individualizovanej ponuke,
 • krytie všetkých možných rizík za najnižšiu cenu,
 • zmluva platí akonáhle zaplatíte, či už cez internet alebo ináč,
 • nemusíte nič dodatočne vybavovať pre platnosť poistenia,
 • e-mailom dostanete všetky potrebné dokumenty k poistnej zmluve,
 • taktiež dostanete dočasnú bielu kartu a následne od poisťovne aj novú bielu a zelenú kartu,
 • všetky údaje sú zabezpečené pred zneužitím,
 • najnovšie zmeny v cenníkoch zahrnuté do výpočtu PZP pre každú poisťovňu.

Overenie povinného zmluvného poistenia pri kontrole

V súčasnosti sa pri cestnej kontrole Políciou SR musíte preukázať potvrdením o platnom povinnom zmluvnom poistení. K tomu slúžila biela karta, avšak po nových zmenách v zákonoch k tomuto účelu slúži zelená karta, ktorá má medzinárodnú platnosť. Takto stačí po novom nosiť len jeden doklad o uzatvorenej poistke na vozidlo. A to aj mimo nášho územia.

Výpoveď PZP

Poistenie auta dokážete ukončiť výpoveďou, ktorá však musí byť v poisťovni minimálne 6 týždňov pred výročným dňom zmluvy. Poisťovne si stanovujú aké dlhé je poistné obdobie, no vo väčšine prípadoch ide o 1 rok. Preto nesmiete zabudnúť podať výpoveď PZP do poisťovne najneskôr do 6 týždňov pred spomínaným výročným dňom poistenia. Je to nutné dodržať aj v prípade, že si cez výpočet PZP nájdete lacnejšie poistenie, pričom staré musíte vypovedať.

Čo spraviť v prípade poistnej udalosti

Symbol výhodV prípade poistnej udalosti vystupujú z pohľadu povinného zmluvného poistenia dve strany. Ide o poškodeného (alebo viacerých) a o vinníka. Práve u vinníka je dôležité, aby bol poistený. V závislosti od výšky odhadovanej škody je nutné privolať políciu. Taktiež je nutné vyplniť správu o nehode. Táto správa musí byť podpísaná a vyplnená oboma účastníkmi poistnej udalosti. Taktiež je nutné čím skôr ohlásiť poisťovni vznik škodovej udalosti. Máte na to 15 dní. V prípade, že takáto skutočnosť nastala v zahraničí, je lehota predlžená na 30 dní. V prípade neskorého oznámenia dochádza ku kráteniu poistného plnenia od poisťovne.

PZP Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

 • veľmi dobré asistenčné služby
 • obchodné zľavy pri povinnom zmluvnom poistení
 • neuplatňuje amortizáciu
 • rôzne výšky poistného krytia

PZP AXA pojišťovna, a.s.

 • celosvetové zastúpenie
 • ponúka rôzne typy poistenia, nie len poistenie auta, resp. PZP
 • asistenčné služby platia aj v zahraničí
 • veľký výber pripoistení

PZP ČSOB poisťovňa, a.s.

 • možnosť pripoistiť napríklad stret so zverou alebo čelné sklo
 • výrazné zľavy pre autá s malým objemom a kw výkonom
 • rôzne limity plnenia pri povinnom zmluvnom poistení

PZP Generali Poisťovňa, a. s.

 • zohľadňuje bezškodový priebeh
 • pri poistnom plnení PZP neuplatňuje amortizáciu
 • užitočná aplikácia do mobilu

PZP Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

 • sústreďuje sa na online predaj PZP kalkulačkou
 • ak ste vodič, ktorý jazdí bez nehody, tak máte k dispozícií výhodné ponuky
 • rozsiahle asistenčné služby

PZP Groupama poisťovňa, a.s.

 • povinné zmluvné poistenie je obzvlášť výhodné pre starších vodičov
 • zľava v prípade rodiča dieťaťa do 15 rokov
 • na Slovensku, ale aj v zahraničí ponúka pomoc cez Europe Assistance

PZP KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

 • zľava pri PZP za bezškodový priebeh
 • zľava pre dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP
 • výborné asistenčné služby

PZP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

 • pri PZP sú už zahrnuté rôzne pripoistenia ako živelná pohroma alebo stret so zverou
 • rôzne limity poistného krytia
 • rôzne zľavy a bonusy

PZP Onlia, značka Union poisťovne, a.s.

 • možnosť mesačnej platby
 • možnosť zvoliť si vlastný mix pripoistení
 • v prípade bezškodového priebehu máte rôzne zľavy

PZP Union poisťovňa, a.s.

 • možnosť objednať si k PZP aj rôzne pripoistenia
 • asistenčné služby zabezpečuje EuroCross Assistance – a to aj v zahraničí
 • zľavy ak ste klientom poisťovne a máte aj iné poistenie

PZP UNIQA poisťovňa, a.s.

 • povinné zmluvné poistenie je možné platiť napríklad aj štvrťročne
 • asistenčné služby priamo od poisťovne
 • rôzne doplnkové pripoistenia

PZP Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • pri PZP uplatňuje zľavy na základe bezškodového priebehu alebo aj bydliska vodiča
 • doplnkové pripoistenia, napríklad aj úrazové pripoistenie
 • asistenčné služby na Slovensku a v zahraničí