Online porovnanie poistenia

POROVNAŤ PZP ONLINE

Porovnanie PZP online

PZP online ponúka možnosť uzatvorenia najlacnejšieho poistenia ešte dnes. Porovnanie a výpočet ceny prebieha cez špeciálnu kalkulačku, ktorá zobrazuje okrem ceny aj všetky ostatné služby, vrátane bonusov a pripoistení. Využite túto možnosť a ušetrite ročne desiatky, až stovky, eur na poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Celý proces je veľmi priamočiary, časovo nenáročný a samotnú platbu môžete vykonať aj kartou. Dočasnú bielu kartu dostanete ihneď e-mailom. Často je označované aj ako zákonné poistenie, prípadne zákonná poistka na auto, no v oboch prípadoch ide o rovnaký produkt.

Aké výhody prináša porovnanie PZP online?

Symbol výhod PZP onlineVäčšinu záujemcov o porovnanie ponúk povinného zmluvného poistenia zaujíma hlavne cena. Práve vďaka porovnaniu všetkých poistných produktov cez internet máte možnosť nájsť tú najlepšiu ponuku. V ponuke sú zahrnuté všetky poisťovne, takže sa nemusíte obávať toho, že máte len obmedzený výber. Nemusíte teda chodiť do každej poisťovne zvlášť. Výhody online PZP sú teda nasledujúce:

 • úspora času
 • úspora peňazí, možnosť okamžitého nájdenia najlepšieho a/alebo najlacnejšieho zákonného poistenia
 • porovnanie všetkých dostupných poisťovní nielen na základe ceny, ale aj na základe dodatočných služieb a pripoistení
 • všetky poisťovne na jednom mieste
 • aktuálne údaje

Kde nájdem najlacnejšiu PZP kalkulačku?

Samotnú kalkulačku nájdete na začiatku stránky, prípadne môžete na tlačidlo pod týmto odstavcom. Po kliknutí sa otvorí nová stránka, kde môžete začať s výpočtom ceny zákonného poistenia. Jej používanie je samozrejme bezplatné a k ničomu nezaväzuje. Taktiež si nemusíte vybrať práve najlacnejšie PZP, môžete si zvoliť ktorúkoľvek ponuku. Nech sa už rozhodnete podľa výšky poistného krytia, asistenčných služieb alebo dodatočných zliav, výber je len na Vás. Ale aj lacné poistenie musí spĺňať všetky zákonné limity.

Aké poistenie auta existuje?

Poistenie auta je riešenie ochrany motorového vozidla, avšak pod týmto pojmom rozlišujeme 2 základné typy poistenia auta. Prvým je povinné zmluvné poistenie, ktoré kryje škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ako vyplýva už zo samotného názvu – je povinné pre každé vozidlo. Druhým je havarijné poistenie, ktoré kryje náklady spojené s poistnými udalosťami, ktoré ste zavinili, prípadne nepredvídané udalosti ako krádež alebo živelná pohroma.

Ako prebieha výpočet ceny PZP a čo ho ovplyvňuje?

KalkulačkaSamotný online výpočet je veľmi jednoduchý. Stačí zadať platné EČV, čím sa automaticky vyplnia údaje o aute. V ďalšom kroku vyplníte údaje o sebe. Či už ide o dátum narodenia, miesto bydliska, ale aj to, ako dlho ste držiteľom vodičského oprávnenia, ako dlho máte bezškodový priebeh poistenia a iné. Na základe týchto faktorov Vám bude následne spravený najlacnejší PZP výpočet ceny. Následne si zvolíte vhodnú lacnú ponuku a po doplnení posledných údajov môžete uzatvoriť samotnú zmluvu. Ak už v súčasnosti máte uzatvorené poistenie auta, tak nezabudnite na výpoveď PZP. Ide teda o nasledujúce kroky:

Samotnú cenu ovplyvňuje teda viacero premenných:

 • bezškodový priebeh, resp. počet spôsobených nehôd
 • vek držiteľa vozidla
 • bydlisko
 • rok nadobudnutia vodičského preukazu
 • objem valcov
 • výkon motora
 • značka a model výrobcu
 • pohotovostná hmotnosť
 • iné

Musím podať výpoveď PZP pri zmene poisťovne?

Áno, je nutné podať výpoveď v súčasnej poisťovni. Môžete tak urobiť najneskôr do 6 týždňov pred výročným dňom súčasnej zmluvy. Vďaka platným zákonom sú poisťovne povinné Vám zasielať vopred informáciu o výške poistného na ďalšie poistné obdobie. Túto informáciu (spolu s bielou kartou) posielajú v dostatočnom časovom predstihu, takže danú “ponuku” môžete odmietnuť prostredníctvom výpovede zmluvy a uzatvorením PZP v inej poisťovni. Podstatné je to, aby bola dodržaná lehota 6 týždňov pred výročným dňom zmluvy.

Aký mam doklad o platnej poistnej zmluve?

DokladMnoho ľudí sa obáva toho, že pri uzatvorení poistenia cez internet nebudú mať žiaden doklad, ktorý by mohli predložiť pri cestnej kontrole príslušníkmi polície. Obavou je hlavne tzv. doklad o zaplatení. V minulosti so sebou ľudia nosili ústrižok o zaplatení z pošty, prípadne vytlačený bankový prevod. Avšak žiaden z týchto dokladov nie je povinný. Vašou povinnosťou je mať na území Slovenskej republiky bielu kartu. Práve ta slúži ako doklad pri prípadnej cestnej kontrole. Alternatívou je ešte aj samotná poistná zmluva, avšak kvôli jej formátu ide o značne nepraktické riešenie.

V zahraničí plní túto úlohu dôkazu u uzatvorenom poistení zelená karta. Mali by ste si však vopred overiť jej platnosť v krajine, do ktorej plánujete vycestovať. V súčasnosti je zelená karta uznávaná v 43 krajinách sveta. Taktiež si overte jednotlivé poistné krytia v zahraničí v rámci uzatvorenej zmluvy.

Čo v prípade, že neuzatvorím povinné zmluvné poistenie?

V tom “lepšom” prípade zaplatíte pokutu až do výšky 3300 €. V horšom prípade, teda ak by došlo k dopravnej nehode, tak ste povinný zaplatiť celú škodu na majetku a zdraví. Táto suma môže byť vo väčšina prípadov likvidačná. Preto sa v žiadnom prípade nepúšťajte na cestu bez uzatvoreného povinného poistenia.

Táto povinnosť vzniká na základe zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení.

Pre aké vozidlá je nutné uzatvoriť zákonné poistenie?

PZP je nutné uzatvoriť pre každé motorové a prípojné vozidlo. Ide teda o:

Aké poisťovne poskytujú PZP?

BudovaV súčasnosti na slovenskom poistnom trhu poskytuje svoje poistné produkty viacero poisťovní:

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna, a.s.
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a. s.
 • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • Onlia, značka Union poisťovne, a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Články s PZP tématikou