Online porovnanie poistenia

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

PZP online

Ponúkame porovnanie povinného zmluvného poistenia v každej poisťovni cez jediný formulár. Svoje poistenie auta môžete uzatvoriť v priebehu pár minút.

PZPNa výpočet PZP ceny stačí zadať ŠPZ vozidla. Dôjde k automatickému načítaniu údajov na základe evidenčného čísla vozidla (ŠPZ / EČV). Nie je teda nutné opisovať z technického preukazu údaje typu objem valcov a výkon motora, rok výroby a iné. V prípade, že vozidlo nemá ŠPZ, tak tieto údaje je možné zadať ručne.

Pre všetky druhy vozidiel:

 • autobus
 • motocykel
 • nákladný automobil
 • obytný automobil
 • osobný automobil
 • pracovný stroj
 • prípojné vozidlo
 • traktor
 • vozidlo s EČV typu C (doma vyrobené poľnohospodárske/lesné vozidlá s povinnosťou uzatvoriť PZP, v prípade dovezených vozidiel nie je možné uzatvoriť poistenie online)

Pri výpočte ceny poistky sa zohľadňuje rok výroby – pod týmto pojmom sa chápe dátum prvej evidencie vozidla. Je možné dohľadať ho v technickom preukaze (Základné údaje o evidencii v riadku B). Taktiež objem valcov (nájdete v TP na riadku č. 14 v cm3) a výkono motora (v TP na riadku č. 16 v kW).
Tip pri výbere cez PZP pre vozidlá nad 3,5 tony – ak často jazdíte do zahraničia, tak si zvoľte poistenie s vyšším limitom krytia, nad rámec základného limitu (5 miliónov € škoda na zdraví a 1 milión škoda na majetku).

Najlacnejšie PZP online získate takto

 1. PZP kalkulačka predvyplní údaje o vozidle z ŠPZ automaticky, alebo ich zadajte ručne
 2. zvoľte si najvýhodnejšiu cenovú ponuku poistenia
 3. zadajte požadované osobné údaje poistenia
 4. obratom obdržíte e-mailom zmluvu s dočasnou zelenou kartou, ktorú si vytlačte
 5. Platbu za poistné môžete zaplatiť prevodom, kartou, prípadne inou metódou

Povinné zmluvné poistenie a výpočet kalkulačkou

PZP je skratka pre povinné zmluvné poistenie, prípadne označované aj ako zákonná poistka na auto alebo zákonné poistenie, pričom je nutnosťou pre všetky automobily. Vyplýva to zo zákona o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001. Poistenie slúži na pokrytie škody spôsobenej tretím osobám (na zdraví, finančné škody alebo majetková škoda).

PZP kalkulačka je nástroj, ktorý dokáže porovnať ponuky všetkých poisťovní jediným formulárom. Takéto PZP porovnanie dokáže ušetriť nie len čas, ale aj finančné prostriedky. Získate takto najlacnejšie PZP. Rozdiel býva aj v desiatkách €. Môžete ho využiť, aj ak už máte v súčasnosti uzatvorené poistenie v inej poisťovni. Svoje zákonné poistenie však musíte ukončiť vo vopred stanovenej lehote. Zo zákona je nutné podať výpoveď PZP najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom zmluvy.

KalkulačkaPZP cena v roku 2020

Poisťovne pravidelne upravujú svoje poistné sadzby, preto je nutné sledovať ceny zákonného poistenia každý rok. Ako motorista máte na výber: buď budete študovať zložité cenníky a sadzobníky, alebo využite možnosť na výpočet a porovnanie ponuky za lacné povinné zmluvné poistenie auta priamo cez našu kalkulačku. Čo myslíte, ktorý spôsob je priamočiarejší a rýchlejší?

Takto môžete z pohodlia domova zistiť aktuálnu cenu PZP online a následne sa rozhodnúť, či chcete zmeniť poisťovňu. Veľkou pomocou je aj platná legislatíva, ktorá prikazuje poisťovniam poslať výšku poistného pre ďalšie obdobie 10 týždňov pred ukončením poistného obdobia. Takto máte dostatok času zvážiť, či je táto ponuka výhodná alebo sa rozhodnete takúto zmluvu ukončiť. Môžete tak spraviť najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom, kedy musíte podať výpoveď.

PZP cena sa z roka roka mení, tento rok došlo k nárastu približne vo výške 5 %. Ide však o priemer všetkých poisťovní, v konkrétnych prípadoch môžu byť zmeny aj vo väčšom rozsahu, prípadne ale aj bez zmeny. To všetko závisí od konkrétnych vstupných údajov. Veľmi dôležitý je škodový priebeh vodiča, ktorý môže zásadne ovplyvniť výsledok výpočtu. Nárast ceny je teda hlavne u ľudí, ktorí zapríčinili poistnú udalosť.

Poisťovne však sledujú viacero kritérií, pričom medzi problematické skupiny vodičov patria najmä mladší vodiči z veľkých miest, ktorí disponujú výkonnými vozidlami. Naopak, niektoré poisťovne však majú nižšiu cenu povinného zmluvného poistenia pre ľudí, ktorí maju viac ako 25 rokov. To je výhoda konkurenčného prostredia, kde je široký výber poisťovní. Práve u nás sú všetky tieto kritéria a parametre zohľadnené počas výpočtu ceny poistky na auto. Medzi tieto parametre patria napríklad výkon motora, vaše trvalé bydlisko, vek, škodový priebeh alebo aj objem valcov motora. Sú však aj poisťovne, kde sa berie do úvahy aj model a značka vášho vozidla.

Chcete zistiť aktuálnu cenu za zákonnú poistku? Využite našu kalkulačku online poistenia, kde si krátky okamžik nájdete najlacnejšie PZP. Do úvahy sa berú všetky možné parametre a aktuálne sadzobníky, takže sa ľahko dozviete aktuálnu cenu za povinné zmluvné poistenie presne pre vás. Celý proces je veľmi rýchly a jednoduchý.

Poistenie auta cez Finermat – výhody

PZP porovnanie cez Finermat prináša jasné výhody:

 • automatické zistenie údajov z ŠPZ
 • v ponuke je 11 poisťovní
 • intuitívna žiadosť a okamžitý výpočet PZP
 • možnosť porovnať pripoistenia
 • zmluva a zelená karta zaslaná okamžite e-mailom
 • možnosť uhradiť poistné online
 • porovnanie pzp ceny za okamih
 • všetky ponuky môžete porovnať online

Ako prebieha overenie PZP ak dôjde ku kontrole

Symbol výhodNa Slovensku je zákonná povinnosť preukázať pri cestnej kontrole (Policajným zborom, prípadne inou na to poverenou osobou) uzatvorenie PZP. Táto povinnosť platí pre každého vodiča takého vozidla, ktoré je zo zákona povinné uzatvoriť PZP (osobný automobil, motocykel, pracovný stroj, prívesný vozík atď.).

Ako doklad o uzatvorení PZP sa u nás používa už len zelená karta. Zelenú kartu dostanete k poistnej zmluve od poisťovni akonáhle uzatvoríte PZP. Na tejto karte nájdete všetky informácie ohľadom vozidla, o poistníkovi, ale aj dobu, na ktorú je uzatvorená poistka pre povinné zmluvné poistenie platná.

Ako alternatívny doklad slúži aj samotná poistná zmluva PZP, avšak kvôli rozsahu tohto dokumentu vrátane príloh a veľkosti je takéto riešenie pre bežného vodiča nepraktické.

V minulosti sa stávalo, že príslušnici polície požadovali počas kontroly aj doklad o zaplatení PZP (ústrižok šeku), avšak takýto postup nie je v súlade so zákonom. Preto žiaden takýto doklad so sebou nemusíte nosiť, keďže zo zákona vám žiadna takáto povinnosť nevplýva. Avšak v prípade zistenia, že nemáte platné a uhradené PZP, tak vám hrozí pokuta až do výšky 3320 €. V prípade, že budete vinníkom dopravnej nehody, tak budete musieť plne nahradiť všetky škody vzniknuté na zdraví a majetku.

V prípade jazdy mimo Slovenskej republiky je taktiež nutný doklad o platnom a uzatvorenom PZP. V súčasnosti k tomu slúži rovnaký doklad, a teda Zelená karta.

Ak ako vodič nepreukážete pri kontrole Zelenú kartu, tak príslušníci Policajného zobru majú oprávnenie zadržať vám Doklad o evidencii vozidla. V takomto prípade už nemôžete ďalej používať dané vozidlo. Ak teda budete riadiť akékoľvek vozidlo, tak sa uistite, že k dispozícií máte všetky doklad k vozidlu, vrátane dokumentu, ktorým preukážete platné PZP.

PZP porovnanie obsahuje nasledujúce poisťovne – ponuka, zľavy

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

 • veľmi dobré asistenčné služby k zákonnému poisteniu
 • obchodné zľavy pri povinnom zmluvnom poistení
 • neuplatňuje amortizáciu
 • rôzne výšky poistného krytia

AXA pojišťovna, a.s.

 • celosvetové zastúpenie
 • ponúka rôzne typy poistenia, nie len poistenie auta, resp. PZP
 • asistenčné služby platia aj v zahraničí
 • veľký výber pripoistení

ČSOB poisťovňa, a.s.

 • možnosť pripoistiť napríklad stret so zverou alebo čelné sklo
 • výrazné zľavy pre autá s malým objemom a kw výkonom
 • rôzne limity plnenia pri povinnom zmluvnom poistení

Generali Poisťovňa, a. s.

 • zohľadňuje bezškodový priebeh
 • pri poistnom plnení PZP neuplatňuje amortizáciu
 • užitočná aplikácia do mobilu

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

 • sústreďuje sa na online predaj PZP
 • ak ste vodič, ktorý jazdí bez nehody, tak máte k dispozícií výhodné ponuky
 • rozsiahle asistenčné služby

Groupama poisťovňa, a.s.

 • povinné zmluvné poistenie je obzvlášť výhodné pre starších vodičov
 • zľava v prípade rodiča dieťaťa do 15 rokov
 • na Slovensku, ale aj v zahraničí ponúka pomoc cez Europe Assistance

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

 • zľava pri PZP za bezškodový priebeh
 • zľava pre dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP
 • výborné asistenčné služby

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

 • pri PZP sú už zahrnuté rôzne pripoistenia ako živelná pohroma alebo stret so zverou
 • rôzne limity poistného krytia
 • rôzne zľavy a bonusy

Onlia, značka Union poisťovne, a.s.

 • možnosť mesačnej platby
 • možnosť zvoliť si vlastný mix pripoistení k povinnému zmluvnému poisteniu
 • v prípade bezškodového priebehu máte rôzne zľavy

Union poisťovňa, a.s.

 • možnosť objednať si k PZP aj rôzne pripoistenia
 • asistenčné služby zabezpečuje EuroCross Assistance – a to aj v zahraničí
 • zľavy ak ste klientom poisťovne a máte aj iné poistenie

UNIQA poisťovňa, a.s.

 • povinné zmluvné poistenie je možné platiť napríklad aj štvrťročne
 • asistenčné služby priamo od poisťovne
 • rôzne doplnkové pripoistenia

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • pri PZP uplatňuje zľavy na základe bezškodového priebehu alebo aj bydliska vodiča
 • doplnkové pripoistenia, napríklad aj úrazové pripoistenie
 • asistenčné služby na Slovensku a v zahraničí