Online porovnanie poistenia

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Poistenie cez SMS

Poistenie cez sms

Poistenie cez SMSModerné spôsoby komunikácie sa nedostali len do medziľudských vzťahov, ale menia aj štýl, akým komunikujeme s rôznymi inštitúciami. V dnešnej dobe sú už bežne klienti spojení s bankami či poisťovňami iba online a na kamennú pobočku vôbec nepotrebujú zavítať. No nie vždy a všade je k dispozícii wifi pripojenie a pre takéto prípady je tu aj možnosť obrátiť sa na poisťovňu prostredníctvom zaslanej sms.

Cestovné poistenie cez sms väčšinou uzatvárajú ľudia, ktorí na poistenie zabudli alebo ich vycestovanie je neočakávané a nemali čas uzatvoriť klasickú cestovnú poistku. V takom prípade je pre nich poistenie cez sms veľmi jednoduchou a vítanou možnosťou, ako byť krytý pred nepriaznivými okolnosťami pri cestovaní. Alternatívu poistenia prostredníctvom sms poskytujú na slovenskom trhu ale iba dve poisťovne. Ako prvá prišla s touto ponukou na trh poisťovňa Union, po nej aj Allianz Slovenská poisťovňa.

Ak ste si teda v deň svojho odchodu na dovolenku alebo na turistiku uvedomili, že ste zabudli uzavrieť cestovné poistenie, nemusíte mať obavy. Práve pre vás je určená možnosť uzatvorenia poistenia cez sms. Je to rýchla, pohodlná a  praktická eventualita ku klasickému cestovnému poisteniu. K uzatvoreniu nepotrebujete dostupnú wifi sieť, ani prístup na internet banking kvôli platbe. Postačí vám len funkčný mobilný telefón.

Cestovné poistenie cez sms poskytuje komplexné poistenie na cesty do zahraničia a taktiež na zásah v slovenských horách a zahŕňa v sebe krytie liečebných nákladov, poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby, pripoistiť sa dá aj batožina, úraz a zodpovednosť za škodu. O ďalších plusoch a mínusoch a tiež o tom, ako jednoducho postupovať pri uzatvorení takéhoto poistenia si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Výhody a nevýhody sms poistenia

Nespornou výhodou uzatvorenia cestovného poistenia cez sms je rýchlosť vybavenia. Stačí len zaslať sms na uvedené číslo poisťovne s potrebnými údajmi a okamžite po prijatí potvrdzujúcej správy je vaše poistenie platné. V prípade, že uzatvárate poistenie zo zahraničia, môže to trvať nanajvýš dve hodiny. Čiže toto poistenie môžete uzatvoriť aj z letiska, prípadne tesne pred začiatkom túry. O jej platnosť sa nemusíte báť. Takáto možnosť uzavretia poistenia je teda aj veľmi praktická a pohodlná. K jej realizácii nemusíte hľadať dostupný internet alebo nezaheslovanú wifi sieť, celú transakciu vybavíte len prostredníctvom mobilného telefónu. Samozrejme pokiaľ ste v zahraničí musíte mať aktivovaný roaming, aby ste mohli odoslať a prijať textové správy.

VýhodyVýhodou je určite aj spôsob platby. Nemusíte totiž platiť kartou alebo v hotovosti, ak používate fakturované služby, tak vám peniaze budú naúčtované v najbližšej faktúre od vášho mobilného operátora, v prípade využívania karty na kredit vám výška poistenia bude okamžite stiahnutá z kreditu na SIM karte.

Poistenie cez sms má ale aj svoje nevýhody. Jednou z nich je limitovaná doba poistenia. Je primárne určené na krátkodobé pobyty, teda na maximálne 12, resp. 14 dní. Na dlhodobé cesty, resp. ak do zahraničia cestujete častejšie, je určite výhodnejšie uzatvoriť celoročné cestovné poistenie. Obe poisťovne majú v podmienkach uvedené aj ďalšie limity, ako je napr. maximálny vek či rizikové skupiny.

Ako na poistenie cez sms

K uzatvoreniu sms poistenia vám stačí len mobilný telefón a znalosť čísla, na ktoré zašlete prázdnu sms. Obe poisťovne vám obratom pošlú inštrukcie, ako ďalej postupovať. Sms, ktorou sa poistíte, by mala obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo bez lomítka, dátum začiatku poistenia a tiež konca poistenia a v neposlednom rade uvediete, o aký typ poistenia máte záujem. Poisťovňa vám obratom zašle správy, aby ste si skontrolovali správnosť údajov a potvrdili poistenie. To urobíte poslaním potvrdzujúcej sms obsahujúcej vaše rodné číslo bez lomky. Poisťovňa potvrdí ešte vznik poistenia a vaša cestovná poistka je od toho okamihu platná.

Cena poistenia sa pohybuje od 0,70 až 3 eur na deň podľa zvoleného typu. Allianz Slovenská poisťovňa uvádza, že za všetky prichádzajúce a odchádzajúce správy už viac neplatíte. Inak je to pri poisťovni Union. Tam platíte mobilnému operátorovi za každú správu.

Obidve poisťovne ponúkajú štyri typy poistenia pod označením A, B, C, D. Poistenie typu A zahŕňa cestovné poistenie v zahraničí s pripoistením liečebných nákladov a asistenčných služieb. Typ B je rozšírený o pripoistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie a poistenie batožiny. Náklady na zásah Horskej záchrannej služby kryje typ C a typ D je rozšírený o úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie batožiny.

Pokiaľ cestujete s rodinou alebo kamarátmi, cestovné poistenie môžete z jedného mobilu uzatvoriť aj pre nich. Existuje však mesačný limit na jednu SIM kartu, ktorý nie je možné prekročiť a to je suma 99,58 eur.

Dôležité je pripomenúť, že k uvedenému poisteniu nedostanete od pokytovateľa žiadne papierové potvrdenie, ani návrh poistnej zmluvy. Preto vám veľmi odporúčame, aby ste si nezabudli nechať v mobile uloženú sms správu s číslom poistnej zmluvy a kontaktom na asistenčnú službu.

V prípade ak by sa vám niečo stalo v zahraničí a potrebovali by ste nahlásiť uvedenú poistnú udalosť poisťovni, tak si vopred pripravte tieto informácie:

  • meno a priezvisko poistenca
  • číslo vašej poistnej zmluvy (jej číslo ste dostali v potvrdzovacej sms)
  • opis poistnej udalosti
  • miesto v zahraničí, kde sa nachádzate
  • telefónne číslo, na ktorom vás môžu kontaktovať