Online porovnanie poistenia

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Čelné sklo s prasklinou

PZP a čelné sklo

Rozbitie, resp. prasknutie čelného skla je v dnešnej dobe veľmi bežnou záležitosťou, s ktorou sa určite stretlo už mnoho vodičov. Hlavne po zimnom období, kedy sa na vozovkách nachádza ešte veľa štrku z posypu sa ľahko môže stať, že vám od auta idúceho pred vami odskočí kamienok rovno do čelného skla. Takúto škodu však môžu spôsobiť aj iné faktory, ako je počasie, zver alebo aj samotný vodič. A to je aj hlavným problémom, nájsť vinníka. Ten sa identifikuje len veľmi ťažko aj vzhľadom k tomu, že prasklina na čelnom skle sa môže prejaviť naplno až časom.

Prasknuté čelné skloMajiteľ vozidla si často nemusí malú trhlinku na skle vo veľkosti malej bodky ani všimnúť, ale už o pár hodín sa z tejto bodky môže vykľuť prasklina cez celé sklo. V takom prípade nepomôže ani kamera namontovaná v aute, pretože len ťažko sa identifikuje vinník po dlhšom čase. Ak by však aj ste dokázali identifikovať vinníka hneď, je otázne, či sa vám ho podarí zastaviť a spôsobenú škodu aj priznať. A dokonca ani v takom prípade ešte nie je isté, či vám poisťovňa túto škodu uzná.

Väčšina vodičov sa spolieha na to, že najlacnejšie PZP im kryje aj takúto škodu. No je len malá šanca, že by vám poisťovňa takúto škodu aj reálne preplatila. Hlavným problémom pritom je to, že na úhradu z povinného poistenia by mal poistnú udalosť ohlásiť vinník. No ako sme si už spomenuli vyššie, takého vinníka je nielen že ťažké identifikovať, ale ešte aj donútiť, aby túto udalosť ako vinník nahlásil. Z jeho pohľadu mu to pokazí aj jeho bezškodový priebeh, čiže by si mohol navýšiť cenu výhodného PZP na ďalšie obdobie.

Aj keby sa ale vinník našiel a priznal, poisťovňa začne skúmať nielen pochybenie vinníka, ale aj poškodeného. Bude skúmať, či vodič dodržal všetky pravidlá cestnej premávky, teda či prispôsobil jazdu stave vozovky, tiež rýchlosť, prípadne či dodržal predpísanú vzdialenosť medzi autami. Poisťovňa môže taktiež argumentovať aj tým, že vodič mal predvídať a predpokladať, že na danom úseku cesty môže dôjsť k odskakovaniu kameňov. Domôcť sa práva na preplatenie škody z uzavretého PZP spôsobenej na čelnom skle býva teda takmer nemožné.

Vyjadrenie NBS a Najvyššieho súdu k preplácaniu škody na čelnom skle z PZP

Keďže je rôznosť názorov na preplácanie škody spôsobenej na čelnom skle, kedy vám jedna poisťovňa škodu bez problémov uhradí a druhá nie, stanovisko k tejto problematike v rámci zjednotenia názorov poskytla Národná banka Slovenska a neskôr aj Najvyšší súd SR.

NBS  vydala k tejto téme ešte v roku 2013 svoje stanovisko, v ktorom sa okrem iného píše: “ V prípade škody na čelnom skle zaujíma NBS stanovisko, že vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla spôsobí škodu„.

Z toho vyplýva, že podľa Národnej banky má poisťovňa povinnosť uhradiť škody na čelnom skle, pokiaľ má vinník nehody uzatvorené PZP. Toto stanovisko NBS však nie je právne záväzné a poisťovne vo väčšine prípadov odmietajú tieto škody aj tak hradiť.

K tejto problematike sa neskôr vyjadril aj Najvyšší súd SR, keďže neexistoval jednotný právny výklad takejto situácie a teda aj rozhodnutia slovenských súdov v tejto otázke boli rôzne. Najvyšší súd sa plne priklonil na stranu Národnej banky a dal jej za pravdu. Podľa jeho stanoviska je úplne jedno, či k poškodeniu skla došlo počas jazdy alebo bolo v tom čase zaparkované a taktiež je jedno, či bolo poškodené aj bočné alebo zadné sklo, poisťovňa by mala uhradiť spôsobenú škodu a to aj bez akéhokoľvek pripoistenia. Postačí na  to aj povinné zmluvné poistenie.

Najistejším riešením je samostatné havarijné poistenie alebo pripoistenie k PZP

Napriek vyjadreniam NBS či Najvyššieho súdu, poisťovne často robia klientom prieťahy a  nechcú spôsobenú škodu na čelnom skle preplatiť z PZP. Obrátiť sa na súd nemusí byť v tomto prípade tiež výhrou, dlhé súdne ťahanice len môžu predražiť klientovi jeho poistku.

Najistejším riešením teda ostáva uzatvorenie samostatného havarijného poistenia alebo si čelné sklo je možné pripoistiť. Poistenie čelného skla na automobil alebo iné motorové vozidlo v súčasnosti ponúkajú všetky poisťovne. Rozdiel je len v tom, či toto poisťovne poskytujú samostatne alebo nie. Môžete ho teda získať na samostatnej zmluve, pričom základné zabezpečenie vozidla nemusíte mať v danej spoločnosti. Alebo si môžete toto riziko pripoistiť už v rámci existujúcej zmluvy. Treťou, ale finančne náročnejšou alternatívou je zaobstaranie si pripoistenia čelného skla v rámci havarijného poistenia.

Všetky tieto možnosti majú svoje pre aj proti a je na zvážení klienta, ktoré mu bude najviac vyhovovať. Pripoistenie čelného skla v PZP má dopad na bonus za bezškodový priebeh v prípade výmeny čelného skla, pri oprave už však nie. Aj keď vôbec nie je isté, že sa poškodenie prihodí práve vám, je na zváženie, či sa vám oplatí riskovať znížený bonus a teda aj zvýšenú cenu povinného poistenia.

Lepšiu alternatívu teda môže predstavovať samostatné poistenie čelného skla a pokojne aj v inej spoločnosti. Tretí spôsob, teda pripoistenie čelného skla len v rámci havarijného poistenia, môže byť finančne náročnejšia, keďže havarijné poistenie obsahuje len niektoré pripoistiteľné zložky a väčšinou nie je možnosť ich výberu. Takže v niektorých prípadoch nebude vôbec zahrnuté v základnej havarijnej zložke poistenie čelného skla, a teda bude potrebné si doplatiť o niečo viac.

Je teda na zvážení každého motoristu, ako sa rozhodne v prípade čelného skla postupovať, keďže jeho poistenie nie je práve najlacnejšia záležitosť. No je potrebné zvážiť, koľko by inak stála konečná výmena čelného skla. A takéto poškodenie skla sa nanešťastie môže opakovať aj viackrát za rok.

A vtedy sa to už môže riadne odraziť na stave peňaženky. Ostáva teda na zvážení, či sa neoplatí niečo si priplatiť, ale v konečnom dôsledku na tom pri oprave čelného skla ušetríte. Podľa rozsahu krytia sa dá nájsť pripoistenie čelného skla, či už priamo k PZP, alebo v rámci havarijného poistenia alebo aj mimo neho od 3 eur. A v takom prípade sa to už istotne oplatí.