Online porovnanie poistenia

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

PZP na prívesný vozík

Prívesný vozíkPrívesný vozík ocenia predovšetkým všetci tí, ktorí potrebujú prevážať väčší náklad, na ktorý by ste potrebovali inak objednať dodávku, pretože sa nezmestí do kufra auta. V dnešnej dobe býva často vozík využívaný na práce okolo domu či na záhrade, ale jeho výhody určite ocenia aj ľudia v meste. Ceny prípojných vozíkov, hlavne tých menších pritom nepredstavujú nejakú vysokú investíciu, takže zaobstarať si ho môže ktokoľvek. Aby ste ho mohli účinne využívať, postačí mať namontované ťažné zariadenie na vozidlo. Tento zásah však musí byť zapísaný do technického preukazu. Sú s tým spojené tiež nejaké poplatky, ale tie vás taktiež určite nezruinujú. Určite je to vo výsledku lacnejšie, ak viete, že vozík naozaj budete využívať. Neustály prenájom dodávky či dokonca nákladiaku by vás vyšiel omnoho drahšie.

Povinnosti v súvislosti s prívesným vozíkom

Keďže s prívesným vozíkom sa pohybujete po cestných komunikáciách, aj naňho sa viažu podobné pravidlá a povinnosti ako na ostatné automobily. Samozrejmosťou by malo byť uzatvorenie PZP. Pokiaľ sa s vozíkom chystáte na diaľnicu, tak by ste mali mať zakúpenú diaľničnú známku nielen na auto, ale aj na vozík. A samozrejme by ste mali dbať aj na technický stav prípojného vozíka.

Prednedávnom nastali určité zmeny pre majiteľov malých prípojných vozíkov. Tie sa u nás aj tak využívajú najčastejšie. Od 20. mája tohto roka už nebudete musieť s takýmto vozíkom absolvovať technickú kontrolu. Novinkou je aj to, že pokiaľ celková hmotnosť auta s vozíkom nepresiahne 3,5 tony, postačí vám na diaľnici iba jedna známka, tá na aute.

Zoznam pravidielČo sa však týka PZP na prívesný vozík, tak v tejto oblasti k nijakým zmenám nedošlo. Ostáva naďalej povinné pre všetkých účastníkov cestnej premávky, takže aj pre majiteľov prívesných vozíkov. Toto povinné zmluvné poistenie, ako sme už spomínali, je potrebné pre všetky motorové vozidlá, ktoré majú vlastné evidenčné číslo, čo vozík má, čiže potrebuje aj poistenie.

Na prívesný vozík si musí majiteľ uzatvoriť samostatné poistenie, nedá sa to urobiť na jednu zmluvu spolu s autom. Cena takéhoto poistenia je ale nižšia ako na automobilové vozidlo. Keďže vozík bude mať samostatnú poistnú zmluvu, samozrejme sa budete musieť preukázať aj bielou a zelenou kartou určenou pre prípojný vozík. Na vozík je samozrejme možné uzatvoriť aj ďalšie pripoistenia, napríklad aj samostatné havarijné poistenie.

Pokiaľ si myslíte, že prívesný vozík nemôže spôsobiť dopravnú nehodu, tak ste na veľkom omyle. S vozíkom pripojeným za vozidlo, je určite omnoho ťažšie šoférovanie ako len so samotným autom. Problémy môžu nastať predovšetkým pri parkovaní alebo v niektorých ostrých zákrutách. K nehode môže ľahko dôjsť, pokiaľ si poriadne neskontrolujete zabezpečenie nákladu vo vozíku, pretože môže odtiaľ vypadnúť a spôsobiť tak nehodu za vami idúcemu vozidlu. Čiže ak sa vám to aj na prvý pohľad nezdá, aj prívesný vozík môže spôsobiť dopravnú nehodu s vysokou škodou na majetku, ktorú by ste museli v prípade neuzatvorenia PZP uhradiť samy.

Poisťovne pri nehode s prívesným vozíkom rozlišujú, ako bola nehoda spôsobená a podľa toho býva uhradená. Ak bol vozík pripojený k automobilu, berie sa to ako škoda spôsobená autom a hradí sa z PZP automobilu. Ak by nehodu spôsobil len samotný vozík, čo sa môže stať napríklad ak bude samostatne stáť a neočakávane sa pohne, vtedy bude škoda likvidovaná z povinného zmluvného poistenia prívesného vozíka.

Poistenie prívesného vozíka rýchlo a jednoducho

Asi najjednoduchším spôsobom, ako nájsť PZP prívesného vozíka je využiť online kalkulačku. Takto môžete nájsť najlepšiu cenu nielen pre prípojné vozidlo, ale aj automobil, motorku či traktor. PZP kalkulačka za vás jednoducho za pár sekúnd zistí všetky ponuky.

Bežiaci človekPre prípojný vozík jednoducho zvolíte hneď na začiatku formulára kategóriu prívesný vozík, čím sa automaticky nastavia položky v online kalkulačke. Ďalej je potrebné zadať typ vozíka, čiže do alebo nad 750 kg, alebo či je to náves k ťahaču a následne ešte vyplníte rok výroby. V ďalšom kroku bude od vás online kalkulačka požadovať doplnkové údaje. To znamená, že vyplníte údaje o poistení, o vozidle a o držiteľovi vozidla. Čo sa týka otázok o poistení, tak tu je potrebné zadať len dátum začiatku poistenia.

O vozidle postačí vyplniť informácie o továrenskej značke a o najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti v kilogramoch. Nakoniec sa vypĺňajú údaje o držiteľovi vozíka, to znamená právna forma, dátum narodenia, PSČ držiteľa, rok nadobudnutia vodičského oprávnenia a samozrejme je tu aj otázka o predchádzajúcom bezškodovom priebehu poistenia a o poistení vášho vozidla.

Po vyplnení všetkých relevantných údajov máte na výber poistenia v rôznych cenových hladinách. Je potrebné uviesť, že ceny PZP prívesného vozíka nebývajú príliš vysoké, je to okolo 15 eur ročne. K povinnému zmluvnému poisteniu môžete samozrejme uzavrieť aj rôzne pripoistenia, k dispozícii budete mať pripoistenie skiel na vozidle, stret so zverou, úraz posádky vozidla, rozšírená asistencia, živel alebo výtlk. Tieto pripoistenia samozrejme ešte ovplyvnia cenu povinného zmluvného poistenia na prívesný vozík.

Pre ľahší výber najvýhodnejšieho poistenia máte v tabuľke možnosť vidieť nielen výslednú cenu, ale aj výšku poistného krytia každej poisťovne a taktiež aj poskytované asistenčné služby. Najčastejšie poisťovne v rámci základného poistenia poskytujú asistenčné služby vo forme úrazového poistenia posádky a poistenie v prípade živelnej pohromy.

Výber vhodného PZP prívesného vozíka nie je vhodné zanedbať, určite by mal každý majiteľ vozíka brať ohľad nie len na cenu, ale aj na iné výhody, resp. nevýhody danej poistky, teda napríklad aj na poskytované asistenčné služby.

Ak sa už klient rozhodol a vybral si tú najlepšiu ponuku, tak stačí na ňu jednoducho kliknúť a poistenie bude čoskoro uzavreté. Následne bude potrebné ešte vyplniť pár údajov pre poisťovňu. Tá neskôr emailom zašle klientovi všetky potrebné podklady, ako je návrh zmluvy, bankové údaje na vyplatenie poistného a samozrejme aj dočasnú bielu kartu s platnosťou na 30 dní. Na základe nej môžete hneď vyraziť na cesty. No ak by ste zabudli PZP zaplatiť v danej lehote, tak poistenie automaticky zaniká.