Online porovnanie poistenia

POROVNAŤ PZP ONLINE
Divá zver

Stret so zverou a PZP

Ako je všeobecne známe, povinné zmluvné poistenie je zákonom dané pre všetky vozidlá pohybujúce sa po slovenských verejných komunikáciách. PZP predstavuje nespornú výhodu v tom, že povinnosť vyplatenia vzniknutej škody pri nehode prechádza na poisťovňu, v ktorej je vozidlo poistené. Účastník dopravnej nehody tak už nie je v neistote, kto mu uhradí vzniknutú škodu na vozidle. No napriek tomu, že je toto poistenie povinné a majiteľ vozidla zaňho platí nemalé peniaze, nekryje všetky havarijné udalosti, ktoré sa môžu na cestách stať.

K takým patria aj pomerne bežné prípady, ako je stret so zverou, ale aj živelná pohroma, výtlk, rozbitie čelného skla a pod. Všetky tieto udalosti pritom môžu veľmi vážne poškodiť karosériu automobilu, ale aj spôsobiť ťažké ublíženie na zdraví. Bez pripoistenia či havarijného poistenia tak hrozí, že celá škoda ostane na pleciach majiteľa vozidla. No obe tieto možnosti znamenajú, že vodiči budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Ako sa teda čo najlepšie chrániť voči takýmto nečakaným udalostiam?

Ako teda čo najlepšie ochrániť vozidlo voči stretu so zverou?

Ako je už vyššie uvedené, PZP nepokrýva niektoré havarijné udalosti, akou je aj stret so zverou. Ako je teda najlepšie riešiť takéto nepredvídateľné udalosti? Jednou z možností je pripoistiť sa. Je však dôležité dobre si premyslieť, čo všetko si k základnému balíčku vodič pripoistí, keďže čím viac balíčkov, tým je aj vyššia cena poistného. Výška ceny poistenia sa ale dá znížiť, ak sa majiteľ vozidla pripoistí so spoluúčasťou. To v praxi znamená, že na zaplatení spôsobených škôd by sa nepodieľala len poisťovňa, ale aj majiteľ vozidla, prípadne aj vinník nehody. Spoluúčasť býva uvádzaná v percentách, väčšinou v rozmedzí od 5 – 20% z hodnoty škody. Ak teda nastane napr. aj stret so zverou, poisťovňa, v ktorej je uzatvorené PZP, zaplatí spôsobené škody z väčšej časti a zvyšok hradí poistenec.

Divá zverNiektorí poskytovatelia PZP sa však snažia vyjsť čo najviac v ústrety vodičom a dávajú možnosť zapracovať niektoré z havarijných rizík do základného balíčka povinného poistenia. Zväčša si tak vodič môže vybrať jedno z rizík, ktoré je už v cene základného produktu. Aj takáto výhoda môže viacerých majiteľov vozidiel motivovať uzavretiu povinného zmluvného poistenia u takejto poisťovne. Je predsa rozdiel, ak si musí za pripoistenie zaplatiť alebo ho už má v základnom balíčku. Samotná výška poistného sa samozrejme odvíja od vozidla a tiež od zvolenej výšky spoluúčasti a krytia. V rámci hľadania tej najlepšej ponuky PZP by teda držitelia vozidiel mali prihliadať aj na tento aspekt, ktorý im môže vo výsledku ušetriť značnú časť peňazí. Jednoduchý spôsob ako predísť nepríjemnému prekvapeniu pri vyčíslení celkovej sumy za poistenie je použitie online kalkulačky, ktorú zdarma poskytujú nielen poisťovne ale aj rôzny sprostredkovatelia PZP.

Existuje však aj iná možnosť, ako zo stretu so zverou vykľučkovať a pritom ušetriť, a to aj v prípade, že majiteľ vozidla nemá poistené toto havarijné riziko. Podmienkou je, že vodič preukáže zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil majiteľovi hospodárskeho zvieraťa. V takom prípade sa môže obrátiť na svoju poisťovňu.

Dobrým pomocníkom v prípade stretu so zverou môžu byť aj asistenčné služby, ktoré však nemusia byť bežnou súčasťou povinného poistenia. Pokiaľ ich však vodič môže využiť, je dobré, aby sa aj v prípade stretu so zverou obrátil na operátora poisťovne, ktorý mu môže poskytnúť rady, ako má ďalej postupovať.

Čo robiť pri nehode so zverou?

Stretu so zverou, najmä tou divou, je pomerne náročné predísť. Hlavne v jesenných mesiacoch je čoraz častejšie vídať zvieratá v okolí ciest. Ostražití by v tomto období hmiel mali byť vodiči hlavne na cestách vedúcich cez súvislé lesné porasty, okolo vodných tokov, či medzi lesnými porastmi a poľami. Čoraz bežnejšie však je možné natrafiť na zver aj v rovinatých oblastiach. Samozrejmosťou by malo byť zvýšenie pozornosti na úsekoch vyznačených výstražnou dopravnou značkou upozorňujúcou na lesnú zver. Často však ani pri najväčšej opatrnosti nedokážu vodiči zabrániť zrážke s lesnou či inou zverou, ktorá im náhle vbehne do cesty.

Ak už dôjde k zrážke so zverou, povinnosťou vodiča je vždy privolať políciu. Nezáleží pri tom na výške škody, polícia je potrebná na mieste činu aj v prípade, ak by škoda bola nižšia ako 4000 eur. Lesná zver je totiž majetkom užívateľa poľovného revíru. Toho by mala kontaktovať práve polícia, keďže s týmto majiteľom sa bude táto škodová udalosť ďalej riešiť. Majitelia alebo správcovia poľovného pozemku budú ďalej riešiť aj odstránenie zrazeného zvieraťa z cesty, resp. nájdenie takéhoto zvieraťa, ktoré po zrážke ušlo a obnovenie zjazdnosti cesty. Odísť z miesta nehody sa v žiadnom prípade neodporúča, aj keď by mal vodič automobilu pocit, že nemá žiadne alebo len minimálne poškodenie auta. Ak by vodič z miesta nehody ušiel, mohlo by sa to totiž stať aj predmetom trestného konania.