Online porovnanie poistenia

POROVNAŤ PZP ONLINE

PZP pre vozidlá s EČV typu C

Povinné zmluvné poistenie sa týka všetkých vozidiel, ktoré sa pohybujú po slovenských verejných komunikáciách. Patria tu teda automobily, motorky, prívesné vozíky, tiež poľnohospodárske  a priemyselné stroje, ale aj historické vozidlá.

Traktor s EČV typu C

Zákonodarcovia potešili všetkých malých hospodárov, ktorí na obhospodarovanie používali svoje podomácky vyrobené stroje a od septembra 2013 im dali možnosť jazdiť aj po cestných komunikáciách. Umožnila im to novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. V nej je definované, že vlastnoručne vyrobený traktor, vlečka či inak podomácky vyrobené vozidlo je od 1. septembra 2013 považované za právoplatného účastníka cestnej premávky, a to bez ohľadu na jeho technický stav či vzhľad. Takéto vozidlo je však povinné mať špeciálne evidenčné číslo typu C.

Toto EČV môžu získať iba tie vozidlá, ktoré sú využívané na poľnohospodárske alebo lesné práce a nesmú to byť typizované vozidlá, vozidlá vyrobené na základe licencie  či dovezené vozidlá. A keďže sa takéto vozidlá stávajú účastníkmi cestnej premávky, je potrebné, aby mali uzatvorené PZP na vozidlá s EČV typu C. O tom, ako môže vlastník takéhoto podomácky vyrobeného traktora získať tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C, ale hlavne o tom, ako na takéto vozidlo uzavrieť výhodne povinné zmluvné poistenie sa môžete dočítať ďalej v tomto článku.

Ako na získanie tabuľky s EČV typu C

O pridelenie takéhoto špeciálneho čísla je potrebné požiadať na príslušnom dopravnom inšpektoráte v mieste trvalého bydliska majiteľa takéhoto vozidla. Pri predložení žiadosti je potrebné zaplatiť aj jednorazový poplatok vo výške 33 eur. Vydané oprávnenie je platné po dobu 3 rokov. Po pridelení evidenčného čísla sa môže takéto vozidlo pohybovať po cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti. V prípade potreby je možné požiadať aj o výnimku na presun po cestách I. a II. triedy alebo aj za zníženej viditeľnosti, avšak táto je udeľovaná na konkrétnu trasu a čas.

Samotná žiadosť o pridelenie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom typu C by mala obsahovať nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko majiteľa vozidla, dátum a miesto jeho narodenia a adresu trvalého pobytu
  • ak je majiteľom právnická osoba, tak názov spoločnosti, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla a osobné údaje o osobe, ktorá v mene tejto spoločnosti koná
  • základné technické údaje o vozidle, a to:
  • značka, obchodný názov, typ, druh, kategória, identifikačné číslo vozidla, obchodné meno výrobcu vozidla
  • dĺžka, výška a šírka vozidla
  • fotodokumentácia vozidla spredu, zozadu a zboku
  • v prípade udeľovania výnimky aj odôvodnenie žiadosti a uvedenie predpokladanej trasy a času používania na cestných komunikáciách
  • dátum a podpis žiadateľa.

Uzatvorenie PZP na vozidlá s EČV typu C jednoducho a rýchlo

Jazda po poliKeďže teda aj takéto podomácky vyrobené stroje sa môžu už pohybovať po cestných komunikáciách, netreba zabúdať na to, že aj na ne sa vzťahuje povinnosť mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. PZP pre vozidlá s EČV typu C slúži rovnako ako pri ostatných vozidlách na krytie škody spôsobené takýmito strojmi.

Majitelia malotraktorov však často toto poistenie podceňujú, keďže sa väčšinou pohybujú na poliach či v lese a dosahujú len nízku rýchlosť. No vodič traktora, aj toho doma vyrobeného by mal byť pomerne zručný, pretože traktory majú dosť vysoké ťažisko a stačí ak vodič neprispôsobí jazdu svojim schopnostiam a terénu a ľahko príde k nehode. Na dedine často takýto šoféri zabúdajú aj na to, že takýto traktor by mal viesť len on sám a na prepravu ďalších osôb použiť iba ložný priestor nákladného prívesu. A ďalším často podceňovaným problémom je aj funkcia bŕzd, ktoré buď nefungujú alebo aj úplne chýbajú a ťahanie ťažkého nákladu tak môže spôsobiť veľký problém. Tieto vozidlá sú totiž oslobodené od STK a emisnej kontroly, čiže často krát sú v nevyhovujúcom technickom stave, čoho sa samozrejme obávajú ostatní vodiči na cestách. Aj kvôli tomu je potrebné, aby vozidlá so zvláštnym EČV typu C mali uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Uzatvorenie PZP pre vozidlá s EČV typu C je veľmi jednoduché. Tak ako v prípade automobilov či motocyklov je to možné aj online. Čiže vlastníkovi postačí prístup na internet a pomocou PZP kalkulačky to má rýchlo hotové. Nemusí si pritom lámať hlavu ani s cenou poistky. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia na automobily, kde sa cena vypočítava na základe predom určených kritérií, cena PZP pre vozidlá typu C je určená jednotnou pevnou sadzbou. Pre tieto traktory totiž poisťovne vytvorili samostatnú kategóriu, kde údaje ako vek vodiča či výkon vozidla teda nezohrávajú pri stanovení ceny poistenia žiadnu rolu. Na podomácky vyrobené vozidlo určené primárne na pomocné práce v poľnohospodárstve  či lesnom hospodárstve je možné uzatvoriť PZP v jednotnej výške 25 eur. Avšak niektoré poisťovne ponúkajú aj drahšie povinné poistenie, ktoré samozrejme počíta s vyšším poistným krytím.

Pre uzatvorenie C-éčkového poistného teda postačí iba zadať v PZP kalkulačke správnu kategóriu vozidla, osobné údaje o vlastníkovi a základné informácie o vozidle. Takto odoslaná objednávka je vlastne hneď hotová, už bude len potrebné uhradiť poistné na účet vybranej poisťovne.