Online porovnanie poistenia

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

PZP a zľavy pre ZŤP/invalidov

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím alebo aj invalidní dôchodcovia, to nemajú v živote ľahké. Aj kvôli sťaženému životu z dôvodu zdravotných problémov, mávajú ako kompenzáciu nárok na rozličné zľavy a benefity, k nim patrí aj výhodné PZP. K tomu sa ale potrebujú preukázať preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. O jeho vydaní rozhoduje oddelenie posudkových činností úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa príslušného miesta trvalého bydliska na základe lekárskeho posudku.

Mnohí invalidi sú napriek svojmu zdravotnému stavu spôsobilí viesť motorové vozidlo, niekedy sú na to priam odkázaní, a tak by mali vedieť, aké povinnosti im vzhľadom k tejto činnosti vyplývajú. O povinnosti uzatvorenia PZP sa dozvedia niečo viac ďalej v tomto článku.

Povinnosť uzatvorenia PZP platí aj pre držiteľov preukazu ZŤP

Aj ľudia so ZŤP preukazom patria k držiteľom motorových vozidiel, pokiaľ im to teda ich zdravotný stav dovoľuje, a teda aj na nich sa potom vzťahuje povinnosť mať uzatvorené PZP. Odmietnutia zo strany poisťovne sa takíto klienti nemusia báť, zdravotné postihnutie nie je ani dôvodom, aby poisťovacie spoločnosti takého klienta považovali za rizikového. Zdravotný stav poisťovne v žiadnom prípade neskúmajú. Na to je posudkový lekár, ktorý vie najlepšie určiť, kto a za akých podmienok môže viesť motorové vozidlo tak, aby na ceste neohrozoval seba ani ostatných účastníkov premávky. Práveže niektoré poisťovne poskytujú ľuďom s preukazom ZŤP aj rôzne výhody a zľavy. V niektorých prípadoch je to až 50% zľava z ceny povinného zmluvného poistenia. Je však dobré, aby sa takýto klient o takto výhodných podmienkach sám informoval, pretože to nefunguje rovnako u všetkých poskytovateľov.

ZŤP na vozíkuNajjednoduchšie si človek overí ceny a teda aj poskytované zľavy pri využití online kalkulačky PZP. Do formulára je potrebné zadať len niekoľko základných informácií o poisťovanom vozidle, ako aj o majiteľovi automobilu. Na mieste nie sú žiadne obavy, žiadne zo zadaných údajov nebudú nijak zneužité ani použité ďalej na marketingové účely. Po odoslaní vyplneného formulára systém vygeneruje relevantné výsledky a záujemca o povinné poistenie bude mať pred sebou k dispozícii prehľadné porovnanie ponúk jednotlivých poisťovní aj s cenovou ponukou. V zobrazených ponukách už samozrejme budú zohľadnené aj zľavy a výhody, na ktoré má daný klient nárok. Online porovnanie je zároveň bezplatné a nezáväzné, čiže nikto nebude nikoho nútiť si vybrať nejaké PZP pre držiteľa preukazu ZŤP.

Ak sa však majiteľovi vozidla niektorá z ponúk zapáči, môže o ňu hneď aj požiadať len jedným kliknutím. Následne bude potrebné ešte doplniť niekoľko údajov, aby mohol byť vyhotovený návrh a podmienky zmluvy, ktorý bude zaslaný na klientovu mailovú adresu. Taktiež mu bude odoslaná dočasná biela karta. Po uhradení poistného poisťovňa samozrejme pošle klientovi aj originál bielu a zelenú kartu.

Na ceny a zľavy pre držiteľov preukazu ZŤP sa samozrejme môžete informovať aj klasicky v kamenných pobočkách. Táto metóda však určite bude časovo oveľa náročnejšia a vo výsledku sa pravdepodobne nedozviete o nič viac ako z PZP kalkulačky.

Čo všetko sa podieľa na výslednej cene za PZP?

Ako sme už spomínali, výška ceny povinného zmluvného poistenia sa odvíja od viacerých faktorov. Aj klient, ktorý je považovaný za invalidného sa posudzuje na základe nich. Čiže aj v takom prípade zohráva významnú rolu značka a model vozidla, objem a výkon motora, vek vozidla, jeho hmotnosť či druh paliva. Čo sa týka majiteľa vozidla, tak tam poisťovne zaujíma hlavne jeho forma, teda či je to právnická alebo fyzická osoba, dôležitý je vek, keďže mladí vodiči do cca 30 rokov sú považovaní za rizikovejších, ďalej je to okres prihlásenia a jedným z najdôležitejších faktorov ostáva predchádzajúci bezškodový priebeh v rozsahu ostatných 2 – 5 rokov.

Poisťovne samozrejme poskytujú aj určité zľavy či zvýhodnenia, a to zväčša dôchodcom, držiteľom ZŤP preukazu, rodičom detí do 15 rokov, klientom, ktorí už majú uzatvorené u danej poisťovne iné poistenie, prípadne tým, ktorí si vyberú PZP bez asistenčných služieb, poistenie so spoluúčasťou  alebo majú vo vozidle bezpečnostnú výbavu.

Jednotlivé zľavy si však klient musí odsledovať sám, pretože každá poisťovňa pristupuje k jednotlivým klientom rôzne. Nie u každého poskytovateľa môže invalid očakávať aj zľavu na PZP. Niektoré poisťovne poskytujú pre držiteľov preukazu ZŤP až 50% zľavy, u niektorých to môže byť 25% a niektoré poisťovne nedávajú takýmto klientom zľavy žiadne. Je preto dôležité, aby sa klient na túto skutočnosť sám informoval a našiel tak najlepšiu ponuku na trhu, keďže určite sa mu oplatí ušetriť ako poberateľovi invalidného dôchodku. Ako sme už vyššie uviedli, najjednoduchšie je zistiť si ponuku jednotlivých poskytovateľov pomocou online PZP kalkulačky.