Online porovnanie poistenia

POROVNAŤ PZP ONLINE

Stret so zverou a PZP

Divá zver

Ako je všeobecne známe, povinné zmluvné poistenie je zákonom dané pre všetky vozidlá pohybujúce sa po slovenských verejných komunikáciách. PZP predstavuje nespornú výhodu v tom, že povinnosť vyplatenia vzniknutej škody pri nehode prechádza na poisťovňu, v ktorej je vozidlo poistené. Účastník dopravnej nehody tak už nie je v neistote, kto mu uhradí vzniknutú škodu na …

...

Celý článok »

Výpoveď PZP

Pokiaľ majiteľ motorového vozidla alebo motocykla chce ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie, mal by vedieť, čo všetko taká žiadosť o výpoveď PZP musí obsahovať. Každá oficiálna žiadosť by mala obsahovať niekoľko náležitostí, keďže sa jedná o formálny dokument. Najprv je ale potrebné si uvedomiť, že poistná zmluva sa musí vypovedať podľa platných podmienok danej poisťovne. …

...

Celý článok »

PZP pre vozidlá s EČV typu C

Povinné zmluvné poistenie sa týka všetkých vozidiel, ktoré sa pohybujú po slovenských verejných komunikáciách. Patria tu teda automobily, motorky, prívesné vozíky, tiež poľnohospodárske  a priemyselné stroje, ale aj historické vozidlá. Zákonodarcovia potešili všetkých malých hospodárov, ktorí na obhospodarovanie používali svoje podomácky vyrobené stroje a od septembra 2013 im dali možnosť jazdiť aj po cestných komunikáciách. …

...

Celý článok »

PZP na motocykel

Pokiaľ hovoríme o motocykloch, jedná sa o vozidlá triedy L. Do tejto kategórie patria malé motocykle, dvoj alebo trojkolesové, ktoré neprevyšujú rýchlosť 45 km/h. a s objemom valcov do 50 cm³, potom sú to dvojkolesové motocykle s objemom valcov viac ako 50 cm³ a motorové trojkolky a tiež štvorkolky. Ak ste vlastníkom niektorého z vyššie …

...

Celý článok »