Online porovnanie poistenia

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Stret so zverou a PZP

Divá zver

Ako je všeobecne známe, povinné zmluvné poistenie je zákonom dané pre všetky vozidlá pohybujúce sa po slovenských verejných komunikáciách. PZP predstavuje nespornú výhodu v tom, že povinnosť vyplatenia vzniknutej škody pri nehode prechádza na poisťovňu, v ktorej je vozidlo poistené. Účastník dopravnej nehody tak už nie je v neistote, kto mu uhradí vzniknutú škodu na …

... Celý článok »

Výpoveď PZP

Pokiaľ majiteľ motorového vozidla alebo motocykla chce ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie, mal by vedieť, čo všetko taká žiadosť o výpoveď PZP musí obsahovať. Každá oficiálna žiadosť by mala obsahovať niekoľko náležitostí, keďže sa jedná o formálny dokument. Najprv je ale potrebné si uvedomiť, že poistná zmluva sa musí vypovedať podľa platných podmienok danej poisťovne. …

... Celý článok »

PZP pre vozidlá s EČV typu C

Povinné zmluvné poistenie sa týka všetkých vozidiel, ktoré sa pohybujú po slovenských verejných komunikáciách. Patria tu teda automobily, motorky, prívesné vozíky, tiež poľnohospodárske  a priemyselné stroje, ale aj historické vozidlá. Zákonodarcovia potešili všetkých malých hospodárov, ktorí na obhospodarovanie používali svoje podomácky vyrobené stroje a od septembra 2013 im dali možnosť jazdiť aj po cestných komunikáciách. …

... Celý článok »

PZP na motocykel

Máte motorku alebo plánujete jej kúpu? V tom prípade bude nutné uzatvoriť povinné zmluvné poistenie (PZP). Ak ho neuzatvoríte, tak sa pripravte na zaplatenie vysokej pokuty. A nie len to, povinnosti sú rovnaké ako pri automobile. Musia mať motorky PZP? Áno, aj motocykle musia mať PZP. Táto povinnosť je súčasťou zákona, ktorým sa musí riadiť …

... Celý článok »