PZP a čelné sklo

PZP a čelné sklo

Výpočet ceny PZP a čelné sklo Rozbitie, resp. prasknutie čelného skla je v dnešnej dobe veľmi bežnou záležitosťou, s ktorou sa určite stretlo už mnoho vodičov. Hlavne po zimnom období, kedy sa na vozovkách nachádza ešte veľa štrku z posypu sa ľahko môže stať, že vám...
PZP a zľavy pre ZŤP/invalidov

PZP a zľavy pre ZŤP/invalidov

Výpočet ceny PZP a zľavy pre ZŤP/invalidov Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím alebo aj invalidní dôchodcovia, to nemajú v živote ľahké. Aj kvôli sťaženému životu z dôvodu zdravotných problémov, mávajú ako kompenzáciu nárok na rozličné zľavy a benefity, k nim patrí...
Stret so zverou a PZP

Stret so zverou a PZP

Výpočet ceny Stret so zverou a PZP Ako je všeobecne známe, povinné zmluvné poistenie je zákonom dané pre všetky vozidlá pohybujúce sa po slovenských verejných komunikáciách. PZP predstavuje nespornú výhodu v tom, že povinnosť vyplatenia vzniknutej škody pri nehode...